Tyra II – det er helt sort

I relativ ubemærkethed fra offentligheden har TotalEnergies – understøttet af den danske stat – været i gang de sidste 4 år med at renovere de gamle fossile gasplatforme i Tyra-feltet. De var efter at have produceret fossil gas og olie siden 1984 sunket 5 meter.

Det skrev jeg om i 2019 i indlægget Historisk investering i olie og naturgas.

Nye fossile gasplatforme

Det grønne foregangsland Danmark tager i slutningen af 2023 de nye fossile gasplatforme Tyra II i brug. Det oprindelige budget på 21 mia. kr. er overskredet, og omkostningen skønnes nu at blive 26 mia. kr. [1]

Med idriftsættelsen af de nye gasplatforme vil man kunne producere 2,8 mio. m3 fossil gas om året [2] i mindst 25 år.

Et billede, der indeholder sky, metalartikler, gear, vand

Automatisk genereret beskrivelse
Endelig form af Tyra II. Illustration: TotalEnergies

Klimapåvirkninger

Når gassen brændes af hos slutkunden, vil der blive udledt ca. 5,5 mio. ton CO2e – hvert år. Det svarer til 12 procent af Danmarks samlede udledninger i 2020 [3].

Hertil kommer tab fra ventiler, flangesamlinger og lækager m v. Her er klimapåvirkningen 86 gange større (i et 20-årigt perspektiv), end når gassen brændes af, da det ikke er CO2, men den kraftige drivhusgas metan, som udledes til atmosfæren. 

Det vides ikke, hvor stort ovenstående tab er, men er der f.eks. blot et tab på 3 procent, har tabet alene samme CO2e-udledning som hele gasforbruget.

Forestiller man sig, at tabet er 10 procent, udledes der med forbrug + tab samlet set 22,4 mio. ton CO2e om året – altså ca. halvdelen af hele Danmarks udledninger i 2020.

Nyt akt til Kejserens nye klæder

Danmark virker aldeles utroværdig, når man som initiativtager til BOGA (Beyond Oil & Gas Alliance) vil idriftsætte ny fossil infrastruktur, som nyrenoverede platforme er at betragte.

Man binder sig til en fossil infrastruktur i mindst 25 år mere, hvilket mildest talt er tåbeligt i betragtning af, at vores livgivende økosystemer er ved at kollapse [4].

Verden har brug for at stoppe olie- og gasproduktionen til brug i det globale nord nu. Men det grønne foregangsland Danmark er åbenbart fuldstændig ligeglad.

Teaterforestillingen Kejserens nye klæder har igen fået tilføjet et nyt akt.


Referencer

[1] https://ing.dk/artikel/det-vildeste-offshore-projekt-snart-flyder-gassen-igen-fra-tyra-feltet?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=ing_daglig

[2] https://tyra2.dk/sidste-modul-blev-loeftet-tyra-ii-har-nu-sin-endelige-form/

[3] https://klimaraadet.dk/sites/default/files/node/field_file/Klimaraadet_statusrapport23.pdf

[4] https://klimamonitor.dk/debat/art9318162/Tiden-er-inde-til-opr%C3%B8r og https://www.raeson.dk/2023/jan-vejnaa-hansen-glem-parisaftalen-sandheden-er-at-vi-i-loebet-af-de-sidste-35-aar-er-kommet-laengere-og-laengere-ud-i-usikkert-omraade/